Авторски права

Настоящият уеб сайт е обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

Информацията и материалите се предоставят на потребителите и могат да се използват само и единствено за лично осведомяване.

Всички търговски марки, цитирани в сайта принадлежат на техните собственици.

При цитиране е задължително да се упомене източника на информацията – Бебелан ООД, а ако публикацията е в Интернет, цитатът да бъде придружен с хипер-връзка (link) към този сайт.

Използването на информация от сайта, без знанието и съгласието на БЕБЕЛАН ООД, за захранване на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и репродуциране, записване или препредаване на трети лица в пълна, частична или преработена форма е забранено и съставлява административно нарушение по чл.97 от ЗАПСП, както и престъпление по смисъла на чл.172а и сл. от Наказателния кодекс.

Незаконосъобразното използване ще бъде и предмет на претенция за обезщетение по реда на чл.94 и сл. от ЗАПСП.

Името ANGELCARE, както и графичния знак и логото са собственост на Angelcare Monitors Inc. Регистрирани са като запазена марка от БЕБЕЛАН ООД, с изричното писмено съгласие на Angelcare Monitors Inc.